We kunnen een indeling maken in lichamelijke en psychosociale gevolgen van overgewicht. Mensen met ernstig overgewicht hebben meer kans op het ontstaan van diabetes mellitus type 2. Ook heeft men meer kans op hart en vaat ziekten, galstenen en jicht. Er komen vaker hoge bloeddruk, gewrichtsklachten en bepaalde vormen van kanker voor. Bovendien loopt men grotere risico’s bij operaties.

De afwijkingen en ziekten die kunnen optreden door overgewicht zijn diabetes mellitus type 2, hart en vaat ziekten, galstenen en jicht, hoge bloeddruk, spataderen, menstruatiestoornissen, gewrichtsklachten, ademhalingsproblemen, slaapapnoe en kanker.

Hoe ernstiger het overgewicht, hoe groter het risico op ziekten.  Bij morbide obesitas is er een alarmerend risico op het ontstaan van ernstige ziekten.

Behalve deze lichamelijke gevolgen zijn er vaak ook psychosociale gevolgen.

  • Dikke mensen worden vaak gediscrimineerd, onder andere bij sollicitaties, bij opleidingsmogelijkheden, bij toelatingsprocedures voor levensverzekeringen.
  • Dikke kinderen worden vaak getreiterd en dikke volwassenen moeten zich vaak allerlei denigrerende opmerkingen laten welgevallen.
  • Dikke mensen kunnen last hebben van negatieve gevoelens over het eigen uiterlijk.
  • Dikke mensen kunnen door hun eetgedrag en de reacties van de omgeving geïsoleerd raken.

Naast lichamelijke aandoeningen en psychosociale problemen die ontstaan ten gevolge van overgewicht, kunnen zich ook psychische problemen voordoen door herhaaldelijk lijnen.

Herhaald afvallen en weer aankomen wordt jojoën genoemd. Door herhaald afvallen en lijnen wordt de lijner telkens weer geconfronteerd met het eigen falen (in eigen ogen) en worden de minderwaardigheidsgevoelens verergerd. In de praktijk blijkt ook vaak dat mensen die herhaald lijnen en aankomen, steeds moeilijker afvallen en vaak zelfs aankomen, wat het zelfbeeld ook geen goed doet.