Privacyreglement Fit voor jou

Dit is het privacyreglement van Fit voor jou, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74363646. Fit voor jou biedt coaching en  massages aan ter ontspanning en verbetering van leefstijl. Om de coaching en massages te kunnen verzorgen, verwerkt Fit voor jou persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeld of om u een factuur te kunnen sturen. Fit voor jou hecht veel waarde aan de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe Fit voor jou omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect tot u herleidbaar is, zoals uw naam en adres. De ‘verwerking’ van persoonsgegevens houdt in dat een handeling met uw persoonsgegevens wordt verricht, zoals het noteren, raadplegen, opslaan of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Fit voor jou verwerkt persoonsgegevens zodat u zich kunt aanmelden voor een massage of coach-gesprek of traject, zo kunnen we contact met u kunnen opnemen (bijvoorbeeld als het tijdstip van de afspraak wijzigt),  we kunnen informatie  toesturen over coaching en de massages die wij bieden en aan u facturen kunnen toezenden. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij uw gegevens nodig hebben om u coaching en massages te kunnen aanbieden. Indien u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten of aangeeft slechts eenmalig een massage of coachgesprek te willen, verwijderen wij uw gegevens na afloop van de massage / coachgesprek als de betaling is ontvangen. Wij zijn verplicht om een aantal persoonsgegevens op grond van onze algemene administratieplicht langer te bewaren. Indien u voor de massage/ coachgesprek  geen factuur wilt ontvangen, worden uw gegevens niet in onze bestanden vastgelegd. Om de massage /coachgesprek beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en rekening te kunnen houden met eventuele (lichamelijke) beperkingen, kunt u gegevens verstrekken over uw gezondheid. Deze gegevens verwerkt Fit voor jou uitsluitend met uw uitdrukkelijk toestemming en alleen in het kader van de massage/ coachgesprek. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. De gegevens worden dan vernietigd en zullen niet meer worden verwerkt.

We gebruiken Google Analytics op deze website.

Fit voor jou treft maatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens kwijtraken wegens verlies, diefstal of een ander beveiligingsincident. Indien zich desondanks toch een beveiligingsincident voordoet dat invloed heeft op uw persoonsgegevens, doen wij ons best om de gevolgen daarvan voor uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Indien noodzakelijk zal een beveiligingsincident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.

Heeft u vragen over dit privacyreglement of over de wijze waarop Fit voor jou uw persoonsgegevens verwerkt? U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Anja Reijnders – info@fitvoorjou.eu – Telefoon 06-34621294 

Telefoon

06 34 62 12 94

E-mail

info@fitvoorjou.eu